Concept, opname & montage film 'Biomonitoring'

Beeldmixer maakte deze film voor Wageningen UR om duidelijk te maken aan potentiele klanten wat biomonitoring voor hun kan betekenen. In de stromende regen opgenomen maar dat mocht de pret niet drukken, mooie opdracht! In de film ‘Het biomonitoren van de luchtkwaliteit’ is te zien hoe Wageningen UR voor het afvalverwerkingsbedrijf Attero en LTO Noord een gewasmonitoringsprogramma uitvoert naar de rookgassen die vrijkomen bij de afvalverbranding in Wijster. Boeren zijn vaak bezorgd of er ondanks de strenge richtlijnen m.b.t. de emissienormen toch mogelijk invloed is van rookgassen op hun gewassen en geproduceerde koemelk in de nabije omgeving van de afvalverbrandingsinstallatie. Het meten van de luchtkwaliteit via het biomonitoringsprogramma van Wageningen UR biedt zo extra zekerheid. (copyright: Beeldmixer | Wageningen UR)